Aviso de suspensión o reanudación de actividades_NOI